Op 5 november 1928 werd het Interfacultair Etnologisch Dispuut WDO, of kortweg WDO, opgericht. Dat is al meer dan 80 jaar geleden! Jong bejaard dus. Maar zeker niet oud genoeg om onderuit te zakken en de wereld aan je voorbij te laten gaan…

Geschiedenis
In de acht decennia van zijn bestaan heeft het WDO een rijke geschiedenis opgebouwd. Het begon allemaal als een discussiegroep bestaande uit studenten die na de colleges wilden discussiëren over volkenkunde en etnologie. Niet iedereen kon zomaar lid worden. Eerstejaars waren taboe en nieuwe leden moesten zich bewijzen door onder andere een sterk betoog te houden over een stelling die door de leden wordt opgegeven. Discussies werden gehouden tussen de vaste leden en enkele uitgenodigde gasten, meestal in het volkerenkundig museum in Leiden of bij een van de bestuursleden thuis. Notities werden allemaal nauwkeurig met de hand bijgehouden en zijn te vinden in het WDO archief, een stalen archiefkast op de derde verdieping van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Door de tijd heen zijn de formele aspecten verdwenen zoals rimpels komen. Een leuk blijvertje is de WDO voorzittershamer. Voorheen gebruikt om de orde te bewaren, nu vooral pronkstuk bij bijzondere gelegenheden en referentiepunt in het verhaal over de mysterieuze letters W, D en O. Het WDO dankt zijn naam aan de hamer, die aan de eerste voorzitter werd gepresenteerd met de letters er al ingegraveerd. Nog steeds is de duiding van de afkorting onderwerp van discussie en creatieve bedenksels (Waar Dromers Ontwaken?).

WDO activiteiten
Sinds de oprichting van Itiwana (1993) werkt het WDO nauw samen met deze studievereniging. Een aantal jaren later is het zelfs zo geregeld dat alle leden van Itiwana automatisch lid zijn van het WDO. Ook legt het WDO jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag van Itiwana.

Maandelijks organiseert het WDO een discussieavond rondom antropologische en sociologische thema’s. Soms zijn het bescheiden gelegenheden op een cafézolder of bij iemand thuis waar een klein aantal mensen op afkomt. Soms zijn het grote bijeenkomsten voor tientallen geïnteresseerden. En soms laten we het discussiëren even achterwege: tijdens de jaarlijkse Wulavogelweldwerkavond, waarbij masterstudenten die terugkomen van hun veldwerk een mooi, triest, vrolijk of pijnlijk verhalen komen vertellen in de strijd om de Wulawisselvogel.

Centraal staan de uitwisseling van ideeën en visies, de ontmoeting tussen CA/OS studenten van verschillende jaren en inhoudelijke discussie over het vakgebied. Of de avond die we organiseren nu groot, klein of vooral gezellig is, iedereen is welkom, zeker ook eerstejaars.

Geïnteresseerd geraakt? Eens een avond bijwonen? Of wil je meer weten? Kijk dan op de website of stuur een mailtje.

wdo