Wijze ouden, gebukt onder het gewicht van hun kennis, grijs van de zorgen in de wereld, vormen een kring om het haardvuur. Langzaam begint de oudste met krakende stem te praten, het gesprek komt op gang, oude en nieuwe tijden vloeien dooreen.
De WOM is de adviesraad van Itiwana, maar functioneert ook als vertrouwenscommissie en kascommissie.

Ten eerste de adviesfunctie: een aantal keer per jaar komen een zes- of zevental oud-betrokkenen bij elkaar om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven aan Itiwana via het bestuur. De vergadering vlak voor de Wissel-ALV, waar ook de aftredende en aantredende voorzitter van Itiwana aanwezig zijn, is van die bijeenkomsten de belangrijkste. De WOM streeft er echter naar om het aantal ontmoetingen met de Itiwana voorzitter frequenter plaats te laten vinden Tijdens deze vergaderingen zal de WOM bijvoorbeeld adviseren over onder andere de grote lijnen van het beleid, grote (financiële) beslissingen, terugkerende vraagstukken en de specifieke problemen van het voorzitterschap. Elk ander moment van het jaar kan het bestuur of een commissie zich voor advies tot de WOM wenden.

Ten tweede wil de WOM ook met nadruk een vertrouwenspositie innemen. Dit wil zeggen dat de WOM in vertrouwen om advies of bemiddeling gevraagd kan worden in het geval het bestuur niet kan bijstaan, dan wel betrokken is bij een vertrouwenskwestie binnen de vereniging. Dit kan een vertrouwenskwestie, klacht of functioneringsprobleem zijn binnen het bestuur, binnen of tussen commissies (en bestuur) of tussen een lid en het bestuur.

Ten derde vormt de WOM elk jaar de statutair vastgelegde kascommissie. Deze commissie voert in april of mei een halfjaarlijkse kascontrole uit en controleert ook het financiële jaarverslag voor de Wissel-ALV in oktober. De kascommissie dient het financiële jaarverslag goed te keuren voordat de bestuurswissel plaatsvindt.

Dit jaar bestaat de WOM uit de volgende personen:

Igor Boog, Sophie Frankenmolen, Simone de Boer, Bregje Schreuders, Sanne Hogesteeger, Nadia Teunissen, Merel de Schepper, Ruben Reus, Lizet Wesselman, Margot van der Meulen, Janita Sanderse, Tessa Kremer, Jemma Middleton, Eslin Cohen Stuart, Maarten Teunisse, Lenne Michiels, Samoa Greeve en Caroline Auée.

Voor vragen en opmerkingen kun je ons mailen!