Reports & policy

IMG_8997
IMG_2090
XXVII (1)
XXVI
XXV

Click here for the General Policy of Itiwana

Board XXIX, 2021-2022

Click here for the Policy

Click here for the agenda of the Policy General Assembly

Click here for the minutes of the Policy General Assembly

Click here for the Midterm Report

Click here for the Financial Midterm Report

Click here for the agenda of the General Assembly: Midterm Evaluation

Click here for the minutes of the General Assembly: Midterm Evaluation

Click here for the minutes of the General Assembly: Extension Midterm Evaluation

Board XXVIII, 2020-2021

Click here for the Policy

Click here for the agenda of the Policy General Assembly

Click here for the minutes of the Policy General Assembly

Click here for the Midterm Evaluation

Click here for the Financial Midterm Report

Click here for the agenda of the General Assembly: Midterm Evaluation

Click here for the minutes of the General Assembly: Midterm Evaluation

Click here for the Agenda of the General Assembly: Logo Change

Click here for the minutes of the General Assembly: Logo Change

Click here for the notes on the Itiwana Day

Click here for the Year Report

Click here for the Financial Year Report

Click here for the Agenda of the General Assembly: Change of the Board

Click here for the minutes of the General Assembly: Change of the Board

Board XXVII, 2019-2020

Click here for the Policy

Click here for the agenda of the Policy General Assembly

Click here for the minutes of the Policy General Assembly

Click here for the General Assemblies' Policy

Click here for the agenda of the General Assembly: General Assemblies' Schedule Policy

Click here for the minutes of the General Assembly: General Assemblies' Schedule Policy

Click here for the Midterm Evaluation

Click here for the minutes of the General Assembly: Midterm Evaluation

Click here for the Year Report

Click here for the Agenda of the General Assembly: Change of the Board

Click here for the minutes of the General Assembly: Change of the Board

The documents below are only available in Dutch.

Bestuur XXVI, 2018-2019

Klik hier voor het Beleidsplan

Klik hier voor de agenda van de Beleids-ALV

Klik hier voor de notulen van de Beleids-ALV

Klik hier voor het Halfjaarlijks Verslag

Klik hier voor het Halfjaarlijks Financieel verslag

Klik hier voor de agenda van de Halfjaarlijkse-ALV

Klik hier voor de notulen van de Halfjaarlijkse-ALV

Klik hier voor het Internationaliseringsbeleid

Klik hier voor de agenda van de Internationaliserings-ALV

Klik hier voor de notulen van de Internationaliserings-ALV

Klik hier voor het Jaarverslag

Klik hier voor het Financieel Jaarsverslag

Klik hier voor de agenda van de Wissel-ALV

Klik hier voor de notulen van de Wissel-ALV

Bestuur XXV, 2017-2018
Klik hier voor het Beleidsplan van bestuur XXV
Klik hier voor de agenda van de Beleids-ALV van bestuur XXV
Klik hier voor de notulen van de Beleids-ALV van bestuur XXV
Klik hier voor het Halfjaarlijks Verslag van bestuur XXV
Klik hier voor de agenda van de Halfjaarlijkse ALV van bestuur XXV
Klik hier voor de notulen van de Halfjaarlijkse ALV van bestuur XXV
Klik hier voor het halfjaarlijks Financieel verslag van bestuur XXV

Klik hier voor het Jaarverslag van bestuur XXV

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag van bestuur XXV

Klik hier voor de notulen van de Wissel-ALV van bestuur XXV

Het huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement